เอกสารเผยแพร่ 

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |  อ่าน: 151 ครั้ง

 

เอกสารเผยแพร่

 

คู่มือชาวประมง เรื่องมาตรฐานสุขภาพในเรือประมง

คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1 ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 2 ทะเลสาบสงขลาทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงหรือไม่

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 3 เพิ่มมูลค่าทรัพยากรสัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 4 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เพิ่มมูลค่าและเสริมรายได้