งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

โครงการอบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดอุดรธานี.. [2018-01-19 ] โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่นาเกลือ อ. บ้านดุง จ. อุด.. [2017-05-22 ] ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการประมง โดยใช้เครื่องมือประจ.. [2017-05-17 ] ออกตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเมืองฯ.. [2017-05-17 ] งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี.. [2017-05-16 ] โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอไชยวาน.. [2017-05-09 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อเตรียมแนวทางให้การสนับสนุน.. [2017-05-08 ] ร่วมกิจกรรมโครงการ 5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง อำเภอหนองหา.. [2017-05-04 ] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิ.. [2017-05-03 ] ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการการพ.. [2017-05-02 ]
อ่านทั้งหมด 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 

 เผยเเพร่: 2017-05-02  |  อ่าน: 173 ครั้ง