วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น ประมงจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุพรรณ โยธา ประมงอำเภอสร้างคอม ร่วมกับชุมชนบ้านหนองผักแว่น หมู่ 2 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 83 คน

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต.. [2018-03-14 ] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประม.. [2018-02-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ.. [2018-02-01 ] วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น.. [2018-01-19 ] วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประม.. [2017-05-22 ] ประมงอำเภอไชยวาน ร่วมดำเนิการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ ศพก. กลุ่มเกษตร.. [2017-05-17 ] ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิ.. [2017-05-03 ] ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประ.. [2017-03-15 ]

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น ประมงจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุพรรณ โยธา ประมงอำเภอสร้างคอม ร่วมกับชุมชนบ้านหนองผักแว่น หมู่ 2 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 83 คน 

 เผยเเพร่: 2017-03-15  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายสุพรรณ โยธา ประมงอำเภอสร้างคอม นายปิยะพงษ์ กองมณี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับชุมชนบ้านหนองผักแว่น หมู่ 2 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 83 คน