ข่าวกิจกรรม

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้ตัวแทนสายเรือระบุหมายเลขประจำตัวของเรือที่ออกโดยกรมเจ้าท่า (TH Registry ID) ประกอบในแบบคำร้องขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า Advance Request for Port Entry (AREP) [2017-09-30 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การกรอกข้อมูลการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือ กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่รับสัตว์น้ำจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) [2017-09-30 ] ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต [2017-09-30 ] ข่าวกิจกรรม [2017-01-03 ]

ข่าวกิจกรรม 

 เผยเเพร่: 2017-01-03  |  อ่าน: 261 ครั้ง