บทความ กองแผนงาน

วิสัยทัศน์...

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23  |  303 ครั้ง


วิสัยทัศน์กองแผนงาน

พันธกิจ...

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23  |  289 ครั้ง


พันธกิจกองแผนงาน กรมประมง

1. ด้านบุคลากร

พัฒนแผนงานกรมประมง...

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-02-07  |   ข่าววันที่: 2018-02-07  |  368 ครั้ง


แผนปฏิบัติงานกรมประมง


  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนงานกรมประมง.. (368)  การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (359) มาตรการตามพันธกิจ.. (329) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (315) วิสัยทัศน์.. (303) พันธกิจ.. (289) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (261) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (244) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (146) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (139) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (138) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (111) เอกสารวิชาการ.. (91) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (52)

    Copyright © 2016-2018 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : planb@fisheries.go.th อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com