เอกสารเผยแพร่ความรู้ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

สัตว์น้ำประจำจังหวัดพิจิตร...

เอกสารเผยแพร่ความรู้

 เผยเเพร่: 2017-12-09  |   ข่าววันที่: 2017-12-09  |  118 ครั้งCopyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367