วิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (210)  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (149) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (130) กิจกรรมต่าง ๆ.. (98) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (90) การบริการ.. (88) ทำเนียบผู้บริหาร.. (87) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (86) เอกสารเผยแพร่.. (83) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (68) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (62) แต่งกายด้วยผ้าไทย.. (54) ข่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (47) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (42) ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ..... (40) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (33) โรงแปรรูปสัตว์น้ำ.. (32) เอกสารวิชาการ.. (31) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 25,000 ตัว.. (31) DPIS.. (27)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com