ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลา.. (969)  cpue.. (388) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (369) ประวัติศูนย์.. (348) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (263) zoning.. (261) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (251) เงินทุนหมุนเวียน60.. (238) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (238) FMD 60.. (227) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (191) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (188) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (173) รับสมัครพนักงานราชการ.. (164) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (160) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (152) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (138) ปลาประจำศูนย์ ฯ .. (137) ข้อมูลนักท่องเที่ยว.. (136) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (125)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000