ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลา.. (840)  cpue.. (327) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (281) ประวัติศูนย์.. (255) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (221) FMD 60.. (209) zoning.. (202) เงินทุนหมุนเวียน60.. (198) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (193) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (167) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (157) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (133) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (126) ข้อมูลนักท่องเที่ยว.. (125) รับสมัครพนักงานราชการ.. (120) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (111) ปลาประจำศูนย์ ฯ .. (107) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ 1/2560.. (104) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (101) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (96)

    Copyright © 2016-2017 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000