ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ศึกษาดูงาน...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-08  |   ข่าววันที่: 2018-03-08  |  50 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลา.. (1,122)  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (570) ประวัติศูนย์.. (502) cpue.. (485) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (361) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (338) zoning.. (336) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (322) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (303) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (285) เงินทุนหมุนเวียน60.. (280) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (265) FMD 60.. (255) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (252) รับสมัครพนักงานราชการ.. (237) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (234) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (232) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (215) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (214) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (201)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000