การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 กองแผนงาน

การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประชุม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-11-28  |   ข่าววันที่: 2016-11-19 |  อ่าน: 262 ครั้ง
 

การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 10:00 น.
ณ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 ห้องประชุมพะยูน 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แผนงานกรมประมง.. (368)  การประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง.. (359) มาตรการตามพันธกิจ.. (329) การประชุม การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (315) วิสัยทัศน์.. (303) พันธกิจ.. (289) การประชุม แนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (262) การประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ.. (244) รายงานการประชุมวิชาการประมง.. (146) อวยพรปีใหม่ อธิบดี และรองอธิบดี กรมประมง ประจำปี พ.ศ. 2561.. (139) รางวัลการประเมินผลงานของผู้ประสานงานฯจากหน่วยงานต่างๆของกรมประมง.. (138) ประชุมผู้ประสานงานด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2561.. (111) เอกสารวิชาการ.. (91) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561).. (52)

    Copyright © 2016-2018 กองแผนงาน

     กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น5 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล์ - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ : planb@fisheries.go.th อีเมล์ - กลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ : planandbudget2@gmail.com อีเมล์ - กลุ่มบริหารงานวิจัย : fishresearch3616@gmail.com