วันนี้ (14 กันยายน 2560)  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (14 กันยายน 2560)  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-09-15  |   ข่าววันที่: 2017-09-15 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

วันนี้ (14 กันยายน 2560)  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมประมง                 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกรกช  รักษาสรณ์นายอำเภอสะทิงพระ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
กลุ่มเอ็นจีโอและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมพิธีวาง“ปะการังเทียม” ฟื้นทะเล-ชุมชนชีวิตคนชายฝั่ง ให้กับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่อ.สทิงพระ จ.สงขลา และ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ตามโครงการความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ณ หาดมหาราช อ.สทิงพระ จ.สงขลาCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000