วันนี้ ( 21 สค 60) ผลผลิตสัตว์น้ำจากการวางซั้งในเขตชายฝั่ง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ ( 21 สค 60) ผลผลิตสัตว์น้ำจากการวางซั้งในเขตชายฝั่ง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-24  |   ข่าววันที่: 2017-08-24 |  อ่าน: 31 ครั้ง
 

วันนี้ ( 21 สค 60) ผลผลิตสัตว์น้ำจากการวางซั้งในเขตชายฝั่ง ม.7 ต.กระดังงา อ.สะทิงพระ จ.สงขลาในเดือนสิงหาคมครับผลผลิตสัตว์น้ำจากการวางซั้งในเขตชายฝสั่ง ม.7 ต.กระดังงา           อ.สะทิงพระ จ.สงขลา ในเดือนสิงหาคมCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000