วันนี้  (11 สิงหาคม  2560)  เวลา  13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (11 สิงหาคม  2560)  เวลา  13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-15  |   ข่าววันที่: 2017-08-15 |  อ่าน: 34 ครั้ง
 

วันนี้  (11 สิงหาคม  2560)  เวลา  13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา เข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดิน จังหวัด สงขลา ณศาลากลาง จังหวัดสงขลา โดยมีรองฯขจรศักดิ์ เจริญโสภา เป็นประธานมีมติอนุมัติให้เกตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน185ราย ที่ดิน 214 แปลง เนื้อที่ 1,709 ไร่ และอนุมัติให้เกตรกรเข้าอยู่อาศัย  จำนวน 37 ราย  ที่ดิน 37 แปลง  เนื้อที่ 4 ไร่เศษ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (605)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (448) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (307) ประกาศรับสมัคร.. (259) ประกาศรับสมัคร.. (210) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (205) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (204) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (197) เขตฟาร์มทะเล.. (156) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (156) เครื่องมือประมงประจำที่.. (154) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (138) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (135) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (133) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (109) วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ .. (108) วันนี้ (30  มีนาคม  2560) สำนักงานประมงอำเภอจะนะ   ร่วมกับศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) .. (104) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (97) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (95) วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ) .. (93)

    Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000