วันนี้  (11 สิงหาคม  2560)  เวลา  13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (11 สิงหาคม  2560)  เวลา  13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-15  |   ข่าววันที่: 2017-08-15 |  อ่าน: 19 ครั้ง
 

วันนี้  (11 สิงหาคม  2560)  เวลา  13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา เข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดิน จังหวัด สงขลา ณศาลากลาง จังหวัดสงขลา โดยมีรองฯขจรศักดิ์ เจริญโสภา เป็นประธานมีมติอนุมัติให้เกตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน185ราย ที่ดิน 214 แปลง เนื้อที่ 1,709 ไร่ และอนุมัติให้เกตรกรเข้าอยู่อาศัย  จำนวน 37 ราย  ที่ดิน 37 แปลง  เนื้อที่ 4 ไร่เศษCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000