วันนี้  (9 สิงหาคม 2560)   นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อ.ก.พ.ร. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร ราชการในส่วนภูมิภาค

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (9 สิงหาคม 2560)   นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อ.ก.พ.ร. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร ราชการในส่วนภูมิภาค 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-10  |   ข่าววันที่: 2017-08-10 |  อ่าน: 42 ครั้ง
 

วันนี้  (9 สิงหาคม 2560)   นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อ.ก.พ.ร. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร ราชการในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น พร้อมคณะฯเดินทางลงพื้นที่ เพื่อการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวน การจัดโครงสร้าง และระบบบริหารงานของส่วนราชการในภูมิภาค ช่วงเช้า ดูการปฏิบัติงานของกรมประมง จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับ การบริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา และ ฟาร์มทะเลชุมชน อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลาCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000