วันนี้ (31  ก.ค. 60) นายก่อเกียรติ  กูลก้ว ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (31  ก.ค. 60) นายก่อเกียรติ  กูลก้ว ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 68 ครั้ง
 

วันนี้ (31  ก.ค. 60) นายก่อเกียรติ  กูลก้ว ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา  ร่วมงาน การจัดทำแนวเขตและการจัดวางซั้งเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน (ชุมชนใหม่) ณชุมชนเก้าเส้ง เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยวันนี้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาโดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา  ร่วมงาน การจัดทำแนวเขตและการจัดวางซั้งเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน (ชุมชนใหม่) ณชุมชนเก้าเส้ง เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย  และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากแพปูทรัพอนันต์ จำนวน 500,000 ตัวและบริษัทพิธานพาณิชย์ สาขาสิงหนคร และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากแพปูทรัพอนันต์ จำนวน 500,000 ตัวและบริษัทพิธานพาณิชย์ สาขาสิงหนครมาร่วมกิจกรรมในวันนี้


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (793)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (510) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (458) ประกาศรับสมัคร.. (421) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (345) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (316) ประกาศรับสมัคร.. (263) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (253) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (251) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (221) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (210) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (208) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (203) เครื่องมือประมงประจำที่.. (203) เขตฟาร์มทะเล.. (198) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (179) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (174) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (165) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (147) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (141)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000