วันนี้ (31  ก.ค. 60) นายก่อเกียรติ  กูลก้ว ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (31  ก.ค. 60) นายก่อเกียรติ  กูลก้ว ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 32 ครั้ง
 

วันนี้ (31  ก.ค. 60) นายก่อเกียรติ  กูลก้ว ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา  ร่วมงาน การจัดทำแนวเขตและการจัดวางซั้งเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน (ชุมชนใหม่) ณชุมชนเก้าเส้ง เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทยวันนี้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาโดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลา  ร่วมงาน การจัดทำแนวเขตและการจัดวางซั้งเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน (ชุมชนใหม่) ณชุมชนเก้าเส้ง เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย  และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากแพปูทรัพอนันต์ จำนวน 500,000 ตัวและบริษัทพิธานพาณิชย์ สาขาสิงหนคร และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าจากแพปูทรัพอนันต์ จำนวน 500,000 ตัวและบริษัทพิธานพาณิชย์ สาขาสิงหนครมาร่วมกิจกรรมในวันนี้Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000