วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางกิ่งกาญจน์  วิบุญพันธ์ ประมงและเภอสิงหนคร  และนายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน   มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 2 ลำ ดังนี้ 
1. เรือประมงชื่อน้องใหม่ 99  (เรือจมสามารถกู้ซ่อมได้)ของ นางพิสมัย สุขเกษม บ้านเลที่ 61 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวนเงิน 95,000 บาท จมในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา
2.เรือประมงชื่อ พูนสุวรรณ 9 (เรือจมสามารถกู้ซ่อมได้) ของนายพูนศักดิ์ อร่ามรัตน์ บ้านเลขที่ 124/2 ม.9 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  จำนวนเงิน 95,000 บาท จมในท้องที่อำเภอสิงหนครCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000