วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 65 ครั้ง
 

วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางกิ่งกาญจน์  วิบุญพันธ์ ประมงและเภอสิงหนคร  และนายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน   มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 2 ลำ ดังนี้ 
1. เรือประมงชื่อน้องใหม่ 99  (เรือจมสามารถกู้ซ่อมได้)ของ นางพิสมัย สุขเกษม บ้านเลที่ 61 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวนเงิน 95,000 บาท จมในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา
2.เรือประมงชื่อ พูนสุวรรณ 9 (เรือจมสามารถกู้ซ่อมได้) ของนายพูนศักดิ์ อร่ามรัตน์ บ้านเลขที่ 124/2 ม.9 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  จำนวนเงิน 95,000 บาท จมในท้องที่อำเภอสิงหนคร


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (793)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (510) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (459) ประกาศรับสมัคร.. (421) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (345) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (316) ประกาศรับสมัคร.. (263) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (253) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (251) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (221) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (210) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (208) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (203) เครื่องมือประมงประจำที่.. (203) เขตฟาร์มทะเล.. (199) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (179) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (174) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (166) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (147) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (141)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000