วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

วันนี้  (31กค.60)  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้  นายสหัส  ปาณะศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางกิ่งกาญจน์  วิบุญพันธ์ ประมงและเภอสิงหนคร  และนายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน   มอบเงินช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 2 ลำ ดังนี้ 
1. เรือประมงชื่อน้องใหม่ 99  (เรือจมสามารถกู้ซ่อมได้)ของ นางพิสมัย สุขเกษม บ้านเลที่ 61 ม.8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวนเงิน 95,000 บาท จมในท้องที่อำเภอเมืองสงขลา
2.เรือประมงชื่อ พูนสุวรรณ 9 (เรือจมสามารถกู้ซ่อมได้) ของนายพูนศักดิ์ อร่ามรัตน์ บ้านเลขที่ 124/2 ม.9 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  จำนวนเงิน 95,000 บาท จมในท้องที่อำเภอสิงหนคร


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (652)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (469) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (373) ประกาศรับสมัคร.. (301) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (276) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (255) ประกาศรับสมัคร.. (222) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (212) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (186) เครื่องมือประมงประจำที่.. (174) เขตฟาร์มทะเล.. (173) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (165) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (158) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (152) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (133) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (125) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (120) วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ .. (116) วันนี้ (30  มีนาคม  2560) สำนักงานประมงอำเภอจะนะ   ร่วมกับศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) .. (113) วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ) .. (104)

    Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000