วันนี้  (29 ก.ค.60) เวลา 10:00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (29 ก.ค.60) เวลา 10:00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

วันนี้  (29 ก.ค.60) เวลา 10:00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง นายเจริญ  ทองมาและนายบุญช่วย  ฟองเจริญ  ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านสงขลา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมงCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000