วันนี้  (29 ก.ค.60) เวลา 10:00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (29 ก.ค.60) เวลา 10:00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-31  |   ข่าววันที่: 2017-07-31 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 

วันนี้  (29 ก.ค.60) เวลา 10:00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง นายเจริญ  ทองมาและนายบุญช่วย  ฟองเจริญ  ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านสงขลา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรือประมงพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (793)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (510) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (458) ประกาศรับสมัคร.. (421) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (345) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (316) ประกาศรับสมัคร.. (263) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (253) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (251) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (221) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (210) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (208) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (203) เครื่องมือประมงประจำที่.. (203) เขตฟาร์มทะเล.. (199) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (179) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (174) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (166) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (147) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (141)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000