วันนี้ (26  ก.ค.60 ) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (26  ก.ค.60 ) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-26  |   ข่าววันที่: 2017-07-26 |  อ่าน: 52 ครั้ง
 

วันนี้ (26  ก.ค.60 ) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองพร้อมกันครั้งแรกทั้งจังหวัด (Kick off) ในวันที่ 26  กรกฎาคม  2560  โดยปลูก ณ บริเวณอาคารสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (655)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (470) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (374) ประกาศรับสมัคร.. (303) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (278) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (258) ประกาศรับสมัคร.. (223) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (213) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (191) เครื่องมือประมงประจำที่.. (176) เขตฟาร์มทะเล.. (175) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (167) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (158) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (155) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (138) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (128) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (121) วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ .. (118) วันนี้ (30  มีนาคม  2560) สำนักงานประมงอำเภอจะนะ   ร่วมกับศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) .. (114) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (105)

    Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000