วันที่ (14 ก.ค.60)  เวลา13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ (14 ก.ค.60)  เวลา13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-17  |   ข่าววันที่: 2017-07-17 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

วันที่ (14 ก.ค.60)  เวลา13.30 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  โดยนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานการประชุมCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000