วันนี้ (14  ก.ค. 60)  เวลา 10.30  น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (14  ก.ค. 60)  เวลา 10.30  น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-14  |   ข่าววันที่: 2017-07-14 |  อ่าน: 37 ครั้ง
 

วันนี้ (14  ก.ค. 60)  เวลา 10.30  น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  ทองใส  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นายองอาจ  สิงหเทพ ประมงอำเภอจะนะ นางเพ็ญศรี  อังคสุวรรณ เจ้าพนักงารธุรการชำนาญาน นายพรสิทธิ์  ทองเพชร   เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางเพลินทิพย์  สวัสดิ์ยานนท์  มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา           เรือประมงที่ประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ  จำนวน  2  ราย  (1)นายจิ  เจะหวังหมะ (2)นายสุรศักดิ์  ศรีทองนวล รายละ 95,000.00  บาทCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000