วันนี้  (7 ก.ค. 60)  เจ้าของเรือประมงนำคนประจำเรือซึ่งเป็นต่างด้าวที่ทำงานอยุู่ประจำเรือ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (7 ก.ค. 60)  เจ้าของเรือประมงนำคนประจำเรือซึ่งเป็นต่างด้าวที่ทำงานอยุู่ประจำเรือ 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-11  |   ข่าววันที่: 2017-07-11 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

วันนี้  (7 ก.ค. 60)  เจ้าของเรือประมงนำคนประจำเรือซึ่งเป็นต่างด้าวที่ทำงานอยุู่ประจำเรือ  มาออกหนังสือคนประจำเรือตามกฏหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2559  ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 2  มกราคม  2560  ณ  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000