วันที่ (3-4 กรกฎาคม  2560) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้นายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้านักงานประมงชำนาญงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ (3-4 กรกฎาคม  2560) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้นายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้านักงานประมงชำนาญงาน 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-05  |   ข่าววันที่: 2017-07-05 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

วันที่ (3-4 กรกฎาคม  2560) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้นายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้านักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งแชบ๊วยในพื้นที่เขตฟาร์มทะเลบ้านแหลมขวัญ ตำบลพะวง  อำเภอเมือสงขลา  จังหวัดสงขลา จำนวน 2,500,000 ตัว  และเขตฟาร์มทะเลบ้านบ่อปาบ หมู่ที่ 3  ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัด จำนวน 2,400,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (700)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (489) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (429) ประกาศรับสมัคร.. (344) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (305) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (289) ประกาศรับสมัคร.. (238) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (228) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (215) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (189) เครื่องมือประมงประจำที่.. (189) เขตฟาร์มทะเล.. (187) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (182) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (176) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (171) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (163) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (136) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (136) วันนี้ (30  มีนาคม  2560) สำนักงานประมงอำเภอจะนะ   ร่วมกับศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) .. (126) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (125)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000