วันที่ (3-4 กรกฎาคม  2560) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้นายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้านักงานประมงชำนาญงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ (3-4 กรกฎาคม  2560) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้นายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้านักงานประมงชำนาญงาน 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-05  |   ข่าววันที่: 2017-07-05 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

วันที่ (3-4 กรกฎาคม  2560) นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ได้มอบหมายให้นายพรสิทธิ์  ทองเพชร  เจ้านักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกุ้งแชบ๊วยในพื้นที่เขตฟาร์มทะเลบ้านแหลมขวัญ ตำบลพะวง  อำเภอเมือสงขลา  จังหวัดสงขลา จำนวน 2,500,000 ตัว  และเขตฟาร์มทะเลบ้านบ่อปาบ หมู่ที่ 3  ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัด จำนวน 2,400,000 ตัว ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000