วันที่ 15 พ.ค 2560 เวลา 09:00 น.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มอบหมายนายสหัส ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพ นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ ประมงอำเภอสิงหนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ 15 พ.ค 2560 เวลา 09:00 น.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มอบหมายนายสหัส ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพ นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ ประมงอำเภอสิงหนคร  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-16  |   ข่าววันที่: 2017-05-16 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

วันที่ 15 พ.ค 2560 เวลา 09:00 น.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มอบหมายนายสหัส ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพ นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ ประมงอำเภอสิงหนคร และปลัดอำเภอสิงหนคร และกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลปากรอ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลากระพงตายเนื่องจากโรคเห็บปลา   และการปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ต.ปากรอ เพื่อขุดลอก/ดูดเลน ทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ หมู่ 3 ถึง หมู่ 5 ระยะทาง 3 กิโลเมตร  
สรุปแนวทางช่วยเหลือ 3 ประเด็น
1.อบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงด้านสุขภาพ โดยศูนย์สุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา  ด้านคุณภาพน้ำ โดย ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต6 สงขลา
2.การจัดหาพันธ์ุปลากะพงขาว มาช่วยเหลือผู้เลี้ยง โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดสงขลา
3.การขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงโดยกรมเจ้าท่า  กรมชลประทาน และกรมประมงจัดหาจุลินทรีย์ ปม.1เพื่อปรับสภาพพื้นดินCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000