วันที่ 15 พ.ค 2560 เวลา 09:00 น.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มอบหมายนายสหัส ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพ นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ ประมงอำเภอสิงหนคร

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ 15 พ.ค 2560 เวลา 09:00 น.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มอบหมายนายสหัส ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพ นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ ประมงอำเภอสิงหนคร  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-16  |   ข่าววันที่: 2017-05-16 |  อ่าน: 96 ครั้ง
 

วันที่ 15 พ.ค 2560 เวลา 09:00 น.สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา มอบหมายนายสหัส ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพ นางกิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ ประมงอำเภอสิงหนคร และปลัดอำเภอสิงหนคร และกรมเจ้าท่า ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของตำบลปากรอ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลากระพงตายเนื่องจากโรคเห็บปลา   และการปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ต.ปากรอ เพื่อขุดลอก/ดูดเลน ทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ หมู่ 3 ถึง หมู่ 5 ระยะทาง 3 กิโลเมตร  
สรุปแนวทางช่วยเหลือ 3 ประเด็น
1.อบรมให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงด้านสุขภาพ โดยศูนย์สุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา  ด้านคุณภาพน้ำ โดย ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต6 สงขลา
2.การจัดหาพันธ์ุปลากะพงขาว มาช่วยเหลือผู้เลี้ยง โดยสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดสงขลา
3.การขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงโดยกรมเจ้าท่า  กรมชลประทาน และกรมประมงจัดหาจุลินทรีย์ ปม.1เพื่อปรับสภาพพื้นดิน


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (766)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (506) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (456) ประกาศรับสมัคร.. (409) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (344) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (312) ประกาศรับสมัคร.. (259) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (249) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (246) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (218) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (207) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (206) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (202) เครื่องมือประมงประจำที่.. (201) เขตฟาร์มทะเล.. (197) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (179) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (171) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (162) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (146) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (140)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000