วันนี้  (9 พ.ค.60)  นายชูศักดิ์  บริสุทธิ์  ประมงอำเภอสทิงพระ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  (9 พ.ค.60)  นายชูศักดิ์  บริสุทธิ์  ประมงอำเภอสทิงพระ  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-09  |   ข่าววันที่: 2017-05-09 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

วันนี้  (9 พ.ค.60)  นายชูศักดิ์  บริสุทธิ์  ประมงอำเภอสทิงพระ ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่พันธุ์ปลา อาหารปลา และแผ่นไวนิลให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลา ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 เขตอำเภอสทิงพระ ประกอบด้วยเกษตรกรศูนย์หลัก 1 ศูนย์และศูนย์เครือข่าย 3 ศูนย์ ใน 3 ตำบล คือตำบลคูขุด   ตำบลท่าหิน และตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000