วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-09  |   ข่าววันที่: 2017-05-09 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)  พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดสงขลา ประมงจังหวัดสงขลา ผู้แทน  สนง.ปภ.สข.และ ผู้แทน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือเยียวยากรณีปลากะพงในกระชังตาย จากอดีต ส.ส. และกลุ่มประชาชนผู้เลี้ยงปลากะพงตำบลเกาะยอ จำนวน 37 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 18 ล้านบาท 
      ในประเด็นดังกล่าวจังหวัดสงขลาได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการแก้ไข และน่าจะแก้ไขปัญหาให้กลุ่มผู้ร้องได้ ดังนี้
      1.การจัดทำโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดซื้อเครื่องวัดอ๊อกซิเจนมาติดตั้งบริเวณเกาะยอ โดยให้พิจารณาจากแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (ประสานข้อมูลกับกลุ่มงานยุทธ์ฯ สนจ.สข.) 
       2.การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกร่องน้ำ การให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา และการบริหารจัดระบบการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง เป็นต้น จำเป็นที่จะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       3.สำหรับการเยียวยาความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าค่อนข้างสูง และเป็นกรณีที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ จำเป็นจะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง
       ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สนง.ประมงจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบข้างต้นต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (932)  ประกาศรับสมัคร.. (575) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (543) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (531) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (410) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (374) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (316) ประกาศรับสมัคร.. (311) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (299) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (296) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (269) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (254) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (243) เครื่องมือประมงประจำที่.. (236) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (236) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (233) เขตฟาร์มทะเล.. (221) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (197) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (191) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (176)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000