วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-09  |   ข่าววันที่: 2017-05-09 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ)  พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดสงขลา ประมงจังหวัดสงขลา ผู้แทน  สนง.ปภ.สข.และ ผู้แทน สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือเยียวยากรณีปลากะพงในกระชังตาย จากอดีต ส.ส. และกลุ่มประชาชนผู้เลี้ยงปลากะพงตำบลเกาะยอ จำนวน 37 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 18 ล้านบาท 
      ในประเด็นดังกล่าวจังหวัดสงขลาได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ซึ่งได้กำหนดแนวทางการแก้ไข และน่าจะแก้ไขปัญหาให้กลุ่มผู้ร้องได้ ดังนี้
      1.การจัดทำโครงการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดซื้อเครื่องวัดอ๊อกซิเจนมาติดตั้งบริเวณเกาะยอ โดยให้พิจารณาจากแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (ประสานข้อมูลกับกลุ่มงานยุทธ์ฯ สนจ.สข.) 
       2.การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกร่องน้ำ การให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา และการบริหารจัดระบบการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง เป็นต้น จำเป็นที่จะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       3.สำหรับการเยียวยาความเสียหาย เนื่องจากมูลค่าค่อนข้างสูง และเป็นกรณีที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ จำเป็นจะต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง
       ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สนง.ประมงจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผลกระทบข้างต้นต่อไปCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000