วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-24  |   ข่าววันที่: 2017-04-24 |  อ่าน: 428 ครั้ง
 

วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เกาะยอ ม.1และม.9เพื่อติดตามสถานการณ์ปลากะพงขาวเลี้ยงในกระชังตายเนื่องจากคุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงเปลี่ยนจากฝนตกและมีค่า DO.ต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ปลาขนาด 3-6 กก.ตายจำนวนมาก รายละประมาณ 1000  - 4500 กก. จำนวนผู้เลี้ยงประมาณ 10 รายได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ กำลังใจ และเตรียมการเสนอแนะ  ส่วนรายละเอียดข้อมูล ปริมาณและจำนวนรายที่แน่นอน ได้แจ้ง้ผู้ใหญ่บ้านรวบรวมเสนอทราบต่อไปCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000