วันนี้ (20 เม.ย.60) เวบา 17.00 น. นายยุทธนา ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (20 เม.ย.60) เวบา 17.00 น. นายยุทธนา ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-21  |   ข่าววันที่: 2017-04-21 |  อ่าน: 54 ครั้ง
 

วันนี้ (20 เม.ย.60) เวบา 17.00 น. นายยุทธนา ราญฎร ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยือนยามเย็น ของอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การนำของนายอำเภอและปลัดอาวุโส ณ ศาลาการเปรียญ วัดโตนดด้วน ม.2 ต.กระแสสินธุ์ เพื่อร่วมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประมง ซึ่งในวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเงินช่วยเหลืออุทกภัย, ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , การทำการประมงผิดกฎหมายได้แก่ เรืออวนล้อมในทะเลสาบ และการลักลอบช็อตปลาCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000