วันที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 09.30 นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา และนายธีรพงศ์ อภัยภักดี ผอ.ศูนย์แจ้งเข้าออกฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 09.30 นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา และนายธีรพงศ์ อภัยภักดี ผอ.ศูนย์แจ้งเข้าออกฯ 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-11  |   ข่าววันที่: 2017-04-11 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

วันที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 09.30  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา และนายธีรพงศ์  อภัยภักดี ผอ.ศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 สงขลา ร่วมให้ข้อมูลแลุะชี้แจงในการตรวจเรือและจัดทำอัตตลักษณ์เรือแก่สมาชิกสมาคมประมงสงขลา ประมาณ 150คน  ณห้องประชุมท่าเทียบเรือสงขลาCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000