วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-03  |   ข่าววันที่: 2017-03-31 |  อ่าน: 116 ครั้ง
 

วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ เยี่ยมเยียนผู้ผลิตกุ้งหวานรายย่อย ใช้กุ้งนาจากทะเลสาบสงขลามาผลิตเป็นกุ้งหวาน วันละประมาณ 50-60 ก.ก. ของนายวายุ  มาเอียด 57/7 หมู่ที่ 3 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ 0993028898  จากนั้น ผวจ.สงขลา เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตกุ้งหวานรายใหญ่ของอำเภอกระแสสินธุ์ที่ผลิตกุ้งหวานวันละประมาณหลายร้อยกิโล สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนที่ว่างเว้นจากการทำงานและการเรียน ในการรับจ้างตัดหนวดและกรีกุ้ง ของกลุ่มคุณแป้น หมู่ที่ 3 ต.เกาะใหญ่ ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดสงขลาประสานกับ หน่วยงานของกรมประมงที่มีภารกิจด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ เข้ามาให้คำแนะนำและสนับสนุน เพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสหกิจชุมชน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกุ้งหวานต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (652)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (469) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (373) ประกาศรับสมัคร.. (300) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (276) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (255) ประกาศรับสมัคร.. (222) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (212) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (185) เครื่องมือประมงประจำที่.. (174) เขตฟาร์มทะเล.. (172) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (165) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (158) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (152) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (133) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (125) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (120) วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ .. (116) วันนี้ (30  มีนาคม  2560) สำนักงานประมงอำเภอจะนะ   ร่วมกับศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) .. (113) วันนี้ (8 พ.ค.60) เวลา 11.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายอนุชิตฯ) .. (103)

    Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000