วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-03  |   ข่าววันที่: 2017-03-31 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

วันนี้ (31 มี.ค.60) 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม) ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธิ์ุ เยี่ยมเยียนผู้ผลิตกุ้งหวานรายย่อย ใช้กุ้งนาจากทะเลสาบสงขลามาผลิตเป็นกุ้งหวาน วันละประมาณ 50-60 ก.ก. ของนายวายุ  มาเอียด 57/7 หมู่ที่ 3 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ 0993028898  จากนั้น ผวจ.สงขลา เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตกุ้งหวานรายใหญ่ของอำเภอกระแสสินธุ์ที่ผลิตกุ้งหวานวันละประมาณหลายร้อยกิโล สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนที่ว่างเว้นจากการทำงานและการเรียน ในการรับจ้างตัดหนวดและกรีกุ้ง ของกลุ่มคุณแป้น หมู่ที่ 3 ต.เกาะใหญ่ ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดสงขลาประสานกับ หน่วยงานของกรมประมงที่มีภารกิจด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ เข้ามาให้คำแนะนำและสนับสนุน เพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสหกิจชุมชน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกุ้งหวานต่อไปCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000