รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-25  |   ข่าววันที่: 2017-03-26 |  อ่าน: 269 ครั้ง
 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา 24-26 มีนาคม 2560 ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันเสาร์ที่ 25  มีนาคม  2560  -ประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

                                          -ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

                                         -ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต3  สงขลา

                                         -ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำสงขลา 3

                                         -ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต6

                                         -ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 12

                                         -ท่าเทียบเรือประมงสงขลาองค์การสะพานปลา

  วันอาทิตย์ที่ 26  มีนาคม  2560  ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด่านตรวจสินค้าเกษตรสะเดา (ด่านพืช,ด่านสัตว์,และด่านประมง)

                                        -สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8  จังหวัดสงขลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (930)  ประกาศรับสมัคร.. (574) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (542) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (531) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (410) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (373) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (316) ประกาศรับสมัคร.. (311) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (299) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (295) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (269) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (254) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (243) เครื่องมือประมงประจำที่.. (236) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (236) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (233) เขตฟาร์มทะเล.. (221) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (196) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (191) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (175)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000