วันนี้ ( 27 ก.พ. 2561) นายยุคล  เหมบัณฑิต  ประมงอำเภอหาดใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ ( 27 ก.พ. 2561) นายยุคล  เหมบัณฑิต  ประมงอำเภอหาดใหญ่ 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-28  |   ข่าววันที่: 2018-02-28 |  อ่าน: 8 ครั้ง
 

วันนี้ ( 27 ก.พ. 2561) นายยุคล  เหมบัณฑิต  ประมงอำเภอหาดใหญ่  จัดทำแผนงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ                 ปี 2561   พื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง รวม 2 ศูนย์


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (831)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (525) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (500) ประกาศรับสมัคร.. (472) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (372) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (341) ประกาศรับสมัคร.. (280) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (270) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (261) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (256) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (249) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (228) เครื่องมือประมงประจำที่.. (221) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (216) เขตฟาร์มทะเล.. (211) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (199) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (195) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (190) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (162) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (159)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000