ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2561-2562 พ.ศ.2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2561-2562 พ.ศ.2561  

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-01-09  |   ข่าววันที่: 2018-01-09 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดห้วงเวลา  หลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์  สำหรับปีการประมง 2561-2562  พ.ศ.2561 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (917)  ประกาศรับสมัคร.. (562) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (539) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (529) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (407) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (369) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (308) ประกาศรับสมัคร.. (303) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (292) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (292) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (267) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (252) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (239) เครื่องมือประมงประจำที่.. (235) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (230) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (230) เขตฟาร์มทะเล.. (219) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (195) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (190) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (173)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000