วันนี้ (22  ธ.ค. 60) เวลา08.00 น. นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก  ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้ (22  ธ.ค. 60) เวลา08.00 น. นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก  ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-12-22  |   ข่าววันที่: 2017-12-22 |  อ่าน: 49 ครั้ง
 

วันนี้ (22  ธ.ค. 60) เวลา08.00 น. นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก  ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมออกรายการ  "ผู้ว่าฯพบประชาชน" จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่วันที่  25  พฤศจิกายน  2560 ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก  จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบ 16  อำเภอ 126  ตำบล 932  หมู่บ้าน 68  ชุมชน 75,026  ครัวเรือน 205,897 คน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (917)  ประกาศรับสมัคร.. (562) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (539) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (529) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (407) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (369) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (308) ประกาศรับสมัคร.. (303) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (292) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (292) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (267) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (252) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (239) เครื่องมือประมงประจำที่.. (235) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (230) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (230) เขตฟาร์มทะเล.. (219) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (195) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (190) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (173)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000