วันที่ (24  ต.ค. 60) จิตอาสาของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นำโดยนายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ (24  ต.ค. 60) จิตอาสาของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นำโดยนายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-10-24  |   ข่าววันที่: 2017-10-24 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

วันที่ (24  ต.ค. 60) จิตอาสาของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นำโดยนายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (703)  วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (490) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (430) ประกาศรับสมัคร.. (346) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (309) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (290) ประกาศรับสมัคร.. (238) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (229) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (215) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (189) เครื่องมือประมงประจำที่.. (189) เขตฟาร์มทะเล.. (187) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (183) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (178) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (171) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (166) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (138) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (136) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (127) วันนี้ (30  มีนาคม  2560) สำนักงานประมงอำเภอจะนะ   ร่วมกับศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) .. (126)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000