วันที่ (24  ต.ค. 60) จิตอาสาของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นำโดยนายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันที่ (24  ต.ค. 60) จิตอาสาของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นำโดยนายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-10-24  |   ข่าววันที่: 2017-10-24 |  อ่าน: 99 ครั้ง
 

วันที่ (24  ต.ค. 60) จิตอาสาของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา นำโดยนายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา  ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง  เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (924)  ประกาศรับสมัคร.. (566) วันนี้ (23 เม.ย.60 ) เวลา 09:00 -13:00น.  นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา.. (540) ข้อมูลการประมงในสงขลา.. (531) แนวจัดวางปะการังเทียม.. (409) ที่อนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (371) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (313) ประกาศรับสมัคร.. (307) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ.. (296) แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา.. (294) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์) เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสงขลา  24-26  มีนาคม  2560.. (267) เขตรักษาพืชพันธุ์เกาะใหญ่.. (253) ประกาศจังหวัดสงขลา  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จำนวน  5  รายการ .. (240) เครื่องมือประมงประจำที่.. (236) ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ .. (233) เขตรักษาพืชพันธุ์คูขุด.. (231) เขตฟาร์มทะเล.. (219) เขตรักษาพืชพันธุ์พะวง.. (196) วันนี้ (21  มีนาคม  2560)   นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ ประมงอำเภอสทิงพระ.. (190) (วันที่ 9-17  มีนาคม  2560) นายยุทธนา  ราญฎร  ประมงอำเภอกระแสสินธุ์  เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา.. (175)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

     สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000