(วันนี้ 6 ตุลาคม 2560)  บรรยากาศภาพรวมการขึ้นทะเบียนและ ยื่นคำขอ คนประจำเรือแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

(วันนี้ 6 ตุลาคม 2560)  บรรยากาศภาพรวมการขึ้นทะเบียนและ ยื่นคำขอ คนประจำเรือแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-10-06  |   ข่าววันที่: 2017-10-06 |  อ่าน: 15 ครั้ง
 

(วันนี้ 6 ตุลาคม 2560)  บรรยากาศภาพรวมการขึ้นทะเบียนและ ยื่นคำขอ คนประจำเรือแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000