วันนี้  ( 5 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

วันนี้  ( 5 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-10-05  |   ข่าววันที่: 2017-10-05 |  อ่าน: 14 ครั้ง
 

วันนี้  ( 5 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว  ประมงจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ นายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ให้แก่อำเภอต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  โดยมีนาย ดลเดชพัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด สงขลา เป็นประธานในพิธีฯCopyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000