งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-05-16  |   ข่าววันที่: 2017-05-16 |  อ่าน: 172 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมาณราคากลางวัสดุการเกษตร.. (318)  ออกตรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง พื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.. (318) คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (303) จัดประชุมเพือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลานวลจันทร์ทะเล เลี้ยงในพื้นที่น้ำจืด).. (251) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่นาเกลือ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี.. (247) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (245) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (239) การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว.. (233) ตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร.. (231) ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง.. (230) มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2560.. (219) เชิญชวนประชาชน ร่วมงาน “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” .. (216) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านประมง อำเภอบ้านผือ.. (208) นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ.. (203) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” .. (203) ตรวจติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี.. (197) โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง".. (193) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (192) การเลี้ยงกบคอนโด.. (192) นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอน้ำโสม.. (192)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000