รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

แบนเนอร์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-02-07  |   ข่าววันที่: 2017-02-07 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรม เขต 10 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยบามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม และโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี


 Tags

1  
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (403)  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการปร.. (368) ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง.. (347) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (347) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (341) การเลี้ยงกบคอนโด.. (333) การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว.. (303) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (292) ประมงอำเภอไชยวาน ร่วมกับประช่ชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" อำเภอไชยวาน ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งน้ำหนองแวงและร่วมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว.. (279) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (227) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (221) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (218) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (209) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (184) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (155) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (149) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (94) รัชกาลที่ 10.. (87) วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น ประมงจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด.. (85) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (63)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000