มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 

แบนเนอร์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-02-07  |   ข่าววันที่: 2017-02-07 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมาณราคากลางวัสดุการเกษตร.. (316)  ออกตรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง พื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.. (316) คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (301) จัดประชุมเพือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลานวลจันทร์ทะเล เลี้ยงในพื้นที่น้ำจืด).. (251) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่นาเกลือ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี.. (243) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (240) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (234) ตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร.. (230) การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว.. (229) ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง.. (228) มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2560.. (218) เชิญชวนประชาชน ร่วมงาน “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” .. (214) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านประมง อำเภอบ้านผือ.. (207) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” .. (203) นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ.. (201) ตรวจติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี.. (196) โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง".. (193) นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอน้ำโสม.. (191) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (189) การเลี้ยงกบคอนโด.. (187)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000