แบบใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

แบบใหม่ 

แบนเนอร์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-26  |   ข่าววันที่: 2017-01-25 |  อ่าน: 126 ครั้ง
 


 Tags

1  
  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (403)  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการปร.. (371) ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง.. (351) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (349) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (344) การเลี้ยงกบคอนโด.. (337) การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว.. (305) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (297) ประมงอำเภอไชยวาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา .. (284) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (227) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (222) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (219) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (213) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (185) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (156) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).. (150) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (95) รัชกาลที่ 10.. (87) วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองผักแว่น ประมงจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด.. (86) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (66)

    Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000