รูป 100 วัน (2)

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

รูป 100 วัน (2) 

แบนเนอร์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-25  |   ข่าววันที่: 2017-01-24 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (262)  ออกตรวจฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง พื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.. (255) ประมาณราคากลางวัสดุการเกษตร.. (243) จัดประชุมเพือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลานวลจันทร์ทะเล เลี้ยงในพื้นที่น้ำจืด).. (220) ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558.. (205) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (189) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่   .. (187) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (185) มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปี 2560.. (179) การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว.. (177) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านประมง อำเภอน้ำโสม.. (175) ตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร.. (174) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ.. (172) เชิญชวนประชาชน ร่วมงาน “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” .. (169) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่นาเกลือ อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี.. (169) ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี.. (167) ข่าวกรมประมง ศูนย์แจ้งเตือนภัยและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมประมง.. (165) นางสาววารุณี มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน ออกติดตามพร้อมให้คำแนะนำและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (164) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านประมง อำเภอบ้านผือ.. (160) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านประมง อำเภอนายูง.. (157)

    Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000