ผลการประเมินของลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2/2560

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ผลการประเมินของลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2/2560 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำฯ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-10  |   ข่าววันที่: 2017-09-28 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 

เรื่อง ผลการประเมินของลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2/2560Copyright © 2016-2017 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)