กรมศุลกากรมีการปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

กรมศุลกากรมีการปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 

ข่าว

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-04  |   ข่าววันที่: 2017-01-03 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

ตามที่กรมศุลกากรมีการปรับปรุงพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ทุก 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป

จะส่งผลให้ผู้ที่ยืนขอใบอนุญาตในช่วงปี 2559 และมีการทำใบขนในปี 2560 ในพิกัดที่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถใช้ใบอนุญาตใบเดิมได้

วิธีการแก้ไขคือให้ดำเนินการยืนขอเปลี่ยนแปลงพิกัดในใบอนุญาตก่อนการทำใบขนCopyright © 2016-2017 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)