ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 

ประกาศ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-23  |   ข่าววันที่: 2017-08-22 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 

กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลา.. (1,122)  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (570) ประวัติศูนย์.. (502) cpue.. (485) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (360) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (338) zoning.. (336) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (321) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (303) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (285) เงินทุนหมุนเวียน60.. (280) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (265) FMD 60.. (255) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (252) รับสมัครพนักงานราชการ.. (237) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (234) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (232) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (215) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (214) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (201)