ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 

ประกาศ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-23  |   ข่าววันที่: 2017-08-22 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 

กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลา.. (969)  cpue.. (388) ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (369) ประวัติศูนย์.. (348) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (263) zoning.. (261) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (251) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (239) เงินทุนหมุนเวียน60.. (238) FMD 60.. (227) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (192) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (188) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (173) รับสมัครพนักงานราชการ.. (164) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (160) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (152) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (138) ปลาประจำศูนย์ ฯ .. (137) ข้อมูลนักท่องเที่ยว.. (136) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (125)