Bandner

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

Bandner 

แบนเนอร์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-08-06  |   ข่าววันที่: 2017-08-01 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 Copyright © 2016-2017 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000