กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-25  |   ข่าววันที่: 2017-04-25 |  อ่าน: 300 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1(พะเยา) นำโดย นางโสภิศ  จตุรงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นางขวัญจิรา  เจียมประเสริฐ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางศิริรัตน์  โลหะกิจ  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับ นายอำนวย   โรจนอุดมพร ประมงอำเภอเมืองพะเยาและรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอแม่ใจ มอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60 แก่เกษตรกรอำเภอแม่ใจ 64 ราย  จำนวนปลา  71,500 ตัว ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ โดยมีนายอำเภอแม่ใจ เป็นประธาน ในการมอบพันธุ์ปลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์ปลา.. (1,110)  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา).. (555) cpue.. (477) ประวัติศูนย์.. (475) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน 60.. (356) zoning.. (333) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (327) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน.. (316) กิจกรรมมอบพันธุ์ปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 60.. (300) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 8.. (280) เงินทุนหมุนเวียน60.. (277) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 7.. (262) FMD 60.. (254) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 6.. (250) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 5.. (231) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์.. (225) รับสมัครพนักงานราชการ.. (222) รายงานบัญชีศูนย์วิจัยและพัฒาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) 2560.. (212) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 2.. (212) โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยังยืน ครั้งที่ 3.. (201)

    Copyright © 2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000