ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ 1/2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ 1/2560 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-04-12  |   ข่าววันที่: 2017-03-30 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ 2/2560

1. นางโสภิศ    จตุรงค์   ตำแหน่ง นักวิชาการประมงชำนาญการ            

2. นางขวัญจิรา    เจียมประเสริฐ   ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3. นางศิริรัตน์    โลหะกิจ   ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ          

4. นายพิเชษฐ    แก้วเขียว   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน    

5. นางสุนีย์    เลสัก   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                

6. นายจิรากร    บุญเรือง   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน         

          

 


 Copyright © 2016-2017 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000