ข้อมูลนักท่องเที่ยว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

ข้อมูลนักท่องเที่ยว 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-01-06 |  อ่าน: 114 ครั้ง
 Copyright © 2016-2017 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 (พะเยา) เลขที่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  56000