ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 1,034 คน | อ่าน: 2,694 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/pipo-songkhla
   (2017/04/28) ราคากลาง การจัดจ้างจัดหาและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/04/28) ราคากลาง การจัดจ้างจัดหาและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานลงทะเบียนเข้าใช้งาน และบริการข้อมูลการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานลงทะเบียนเข้าใช้งาน และบริการข้อมูลการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลการควบคุมนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงและปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลการควบคุมนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงและปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำเอกสารด้านภาษาอังกฤษ พร้อมติดตามประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อประจำที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าป..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำเอกสารด้านภาษาอังกฤษ พร้อมติดตามประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อประจำที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าป..    (2017/04/28) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/28) ราคากลาง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต" ของศูน..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/04/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 กองประมงต่างปร..    (2017/04/03) ยกเลิกการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์..    (2017/03/29) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถา..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กปต...    (2017/03/27) บัญชีรายชื่อฯ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการประมง..    (2017/03/20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/03/15) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรกราร ..    (2017/03/10) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/04/28) ราคากลาง การจัดจ้างจัดหาและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานลงทะเบียนเข้าใช้งาน และบริการข้อมูลการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลการควบคุมนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงและปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำเอกสารด้านภาษาอังกฤษ พร้อมติดตามประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อประจำที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าป..    (2017/04/28) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/28) ราคากลาง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต" ของศูน..    (2017/04/26) ราคากลาง จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องตรวจหาสารไนโตรฟูรานส์ LC/MS/MS โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/04/21) ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/21) เอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/04/20) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/04/07) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างถนน คสล กว้าง 3.50 เมตร ยาว 375.00 ม. พร้อมไหล่ทางและลานคอนกรีต ขุดลอกร..    (2017/04/04) ผลการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา จำนวน 2,590 ตัว..    (2017/03/31) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)..    (2017/03/31) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ..    (2017/03/27) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/03/28) สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการท..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/04/28) ราคากลาง การจัดจ้างจัดหาและวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าประมง โดยวิธีตกลงราคา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานลงทะเบียนเข้าใช้งาน และบริการข้อมูลการใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดการฐานข้อมูลการควบคุมนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงและปัจจัยการผลิต กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ..    (2017/04/28) ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำเอกสารด้านภาษาอังกฤษ พร้อมติดตามประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อประจำที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าป..    (2017/04/28) ราคากลาง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต" ของศูน..    (2017/04/26) ราคากลาง จัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องตรวจหาสารไนโตรฟูรานส์ LC/MS/MS โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/04/21) ราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 11,657 ลิตร ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์เอกสารควบคุมและจัดทำแฟ้มเอกสาร เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้า โดยวิ..    (2017/04/20) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจั..    (2017/04/19) ราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

  79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 

 

Copyright © 2016-2017 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง โทร. 02-562-0600-15#4040