สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 1,571 คน | อ่าน: 4,154 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/fpo-songkhla
   (2017/08/15) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของศูนย์วิจัยและพั..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้่อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม้น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติก..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมระบบเครนและระบบไฮดรอลิคส์ของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเ..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..    (2017/08/15) สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า..    (2017/08/15) ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำชุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/08/11) สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/11) ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..    (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/08/15) ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำชุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/08/10) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง..    (2017/08/02) ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด สำนักเลขานุการกรม..    (2017/08/01) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560..    (2017/08/01) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สำนักเลขานุการกรม..    (2017/07/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/24) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -..    (2017/07/14) จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/13) ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (กพอ.)..    (2017/07/07) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา (400,000) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/09) ราคากลาง ซื้อลูกพันธุ์ปลาช่อน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง..    (2017/08/08) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/08/15) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของศูนย์วิจัยและพั..    (2017/08/15) สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า..    (2017/08/11) สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/10) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน..    (2017/08/11) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน 2 ห้อง และงานปรับปรุงป้ายชื่อกองวิจัยแล..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ..    (2017/08/10) สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกครึ่งลวดตาข่าย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)..    (2017/08/10) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้่อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม้น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติก..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมระบบเครนและระบบไฮดรอลิคส์ของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดล ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเ..    (2017/08/15) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของกองแผนงาน..    (2017/08/11) ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2017/08/11) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 เครื่อง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/08/10) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง..    (2017/08/09) ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา (400,000) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

  สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
เลขที่ 79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

 

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

Copyright © 2016-2017 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง