สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 432 UIP | อ่าน: 1.2K

www4.fisheries.go.th/fpo-phichit


สัตว์น้ำประจำจังหวัดพิจิตร...

เอกสารเผยแพร่ความรู้

 เผยเเพร่: 2017-12-09  |   ข่าววันที่: 2017-12-09 |  118 ครั้ง


..อ่านต่อ 
   (2018/04/17) ราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global..    (2018/04/17) ราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global..    (2018/04/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตรวจเช็คสภาพห้องเย็นเก็บรักษาตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประม..    (2018/04/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (166,920) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประ..    (2018/04/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (132,252) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประ..    (2018/04/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ แบบ LC/MS/MS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..    (2018/04/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (PETRIFILM YEAST&MOLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (PETRIFILM YEAST&MOLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..  อ่านทั้งหมด
   (2018/04/17) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..    (2018/04/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการจัดซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ..    (2018/04/10) ประกาศกรมประมง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และจอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องจักรใหญ่เรือสำรวจประมงมห..    (2018/04/04) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2018/04/05) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/03/30) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/03/28) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กองวิจัยและพ..    (2018/03/16) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผ..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/04/17) ราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global..    (2018/04/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตรวจเช็คสภาพห้องเย็นเก็บรักษาตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประม..    (2018/04/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (166,920) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประ..    (2018/04/20) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (132,252) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประ..    (2018/04/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ แบบ LC/MS/MS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..    (2018/04/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/19) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (PETRIFILM YEAST&MOLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดทดสอบ Salmonella) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/19) ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอ..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/04/17) ราคากลาง จ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (PETRIFILM YEAST&MOLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าป..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดทดสอบ Salmonella) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/19) ราคากลาง จัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการงานยานยนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ..    (2018/04/18) ราคากลาง จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 611,612 และ 619 ของกองตรวจการประมง..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของก..    (2018/04/17) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการผู้มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ความสำเร็จ โครงการตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1 งาน ของกอง..    (2018/04/09) ราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการประมงและดำเนินการด้านงานข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการปร..    (2018/04/09) ราคากลาง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2018/03/28) ราคากลาง จัดจ้างเหมารถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมัน จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  ราคากลาง ทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

   

เลขที่ 289/3 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์. 0-5661-1126 โทรสาร. 0-5661-3367

Copyright © 2016-2018 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-12-04 08:52:00 น. (ลำดับที่: 244)