ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


   (2017/03/31) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ..    (2017/03/27) สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อตรวจประเมินและวิเคราะห์สารตกค้างเพื่อการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน จี เอ พี ..    (2017/03/28) สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการท..    (2017/03/23) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไร้เค็ม) จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/03/22) สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาวประมาณ 375 เมตร พร้อมไหล่ทางและลานคอนกรีต ขุดลอกร่องน้ำและที่จอดเรื..    (2017/03/17) สอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) ของกองตรวจราชการ..    (2017/03/10) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู..    (2017/03/14) ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET) จำนวน 2,590 ตัว ของกองตรวจราชการ..    (2017/03/13) สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/03/01) ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/24) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน..    (2017/02/24) สอบราคาจ้างทำเสื้อแขนยาวติดเครื่องหมายประมงอาสา (JACKET)..    (2017/02/21) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/02/14) สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/02/06) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/31) สอบราคาซื้ออาหารกุ้งก้ามกราม (ไข่ไรน้ำเค็ม) จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/31) สอบราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/01/19) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาฑันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช..    (2017/01/12) สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตา์ จำนวน 16 รายการ ของศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา..    (2016/12/28) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอกราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช..    (2016/12/21) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์..    (2016/12/19) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์..    (2016/12/16) ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)..    (2016/12/15) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร..    (2016/12/14) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คือ อาหารปลาทะเลแบบเม็ด จำนวน 4 รายการ ของศูน..    (2016/12/13) สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)..    (2016/12/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 70 โหล ขอ..    (2016/12/08) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)..    (2016/12/08) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช..    (2016/12/02) สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา จำนวน 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดมหาสารคาม..    (2016/12/02) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี..    (2016/11/30) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2016/11/23) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 70 โหล (50.12.17.00) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพ..    (2016/11/24) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คือ อาหารปลาทะเลแบบเม็ด จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ..    (2016/11/23) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี..    (2016/11/21) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)..    (2016/11/21) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครร..    (2016/11/18) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คือ อาหารปลาทะเลแบบเม็ด จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ..    (2016/11/21) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม..    (2016/11/17) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ จังหวัดพะเยา..    (2016/11/17) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2016/11/17) สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานเทศกาลกินสัตว์น้ำปลอดภัย จังหวัดนครปฐม..    (2016/11/16) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2016/11/15) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 46 รายการ..    (2016/11/15) สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เกียร์ธรรมดา จำนวน 16 คัน ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2016/11/15) สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 16 คัน ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2016/11/15) สอบราคาซื้อเรือตรวจการณ์อลูมิเนียม ขนาดตั้งแต่ 460 ซม. พร้อมเครื่องยนต์วางท้าย 60 แรงม้า ชุดขับเคลื่อน หลังคาเครเลอร์ แล..    (2016/11/14) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)..    (2016/11/14) ผลการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ..    (2016/11/07) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) จำนวน 2 รายการ..    (2016/11/04) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อ คสล. ขนาด 50 ตารางเมตร ของศูนย์วิจ..    (2016/11/03) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..    (2016/11/03) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคสแตนเลสขนาดท่อ 10 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 16 แรงม้า พร้..    (2016/11/02) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2016/11/01) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 46 รายการ..    (2016/11/01) สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 1600 ตารางเมตร จำนวน 11 บ่อ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจ..    (2016/10/28) สอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,600 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. 2 บ่อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 1 (เชียง..    (2016/10/28) สอบราคาจ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,400 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. 1 บ่อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เช..    (2016/10/28) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา..    (2016/10/27) สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ..    (2016/10/21) ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ..    (2016/10/21) ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของกองวิจัยและพั..    (2016/10/20) สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม 46 รายการ ของกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง..    (2016/10/19) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี..    (2016/10/19) สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคสแตนเลสขนาดท่อ 10 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 16 แรงม้า พร้อมสายผ้าใบไนล่อนยาว 50 เมตร ของ..    (2016/10/19) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)..    (2016/10/19) สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อ คสล. ขนาด 50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำและหลังคาคลุม จำนวน 10 บ่อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี..    (2016/10/11) สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2016/09/30) สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร..    (2016/09/30) สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำ..    (2016/09/30) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของสถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2016/09/27) ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต..    (2016/09/22) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง..    (2016/09/23) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง..    (2016/09/23) สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้..    (2016/09/16) สอบราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2016/09/16) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี..    (2016/09/19) ราคากลาง พิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง..    (2016/09/19) สอบราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560..    (2016/09/19) สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของส่วนจัดทำแผนการสังเกตการณ์และสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ..    (2016/09/16) ขอยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของส่วนจัดทำแผนการสังเกตการณ์และสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ..    (2016/09/14) ผลการพิจารณาเสนอราคาจัดซื้อแพชูชีพ (Liferaft) จำนวน 4 ลูก ของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์..    (2016/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน..    (2016/09/06) สอบราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี..    (2016/08/26) สอบราคาจัดซื้อแพชูชีพ (Liferaft) จำนวน 4 ลูก ของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก..    (2016/08/04) สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง..    (2016/07/28) สอบราคาจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 3 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี..    (2016/07/25) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900